Certifierad samtalsterapeut

Ibland känns det som vi sitter fast och helt enkelt inte kommer vidare i livet. Då kan en samtalsterapeut ge dig nya insikter och hjälpa dig med att bli mer medveten om det som hindrar dig från att utvecklas och förändras.Kanske har du det jobbigt under en period i ditt liv och upplever trötthet, sorg eller förvirring.

Din självbild är låg och du har kanske svårt med dina relationer.

Du känner att du inte räcker till, kraven känns för stora.

Du har blivit utbränd på grund av stress.

Du behöver hjälp med att bearbeta en sorg eller en förlust.

Du har en längtan efter något mer och vill växa som människa.

Du söker en förändring men vet inte riktigt vad som ska förändras eller hur du ska gå tillväga.

Det finns alltid möjlighet till förändring. Det är lätt att fastna i gamla tankemönster, känslor och negativa självbilder som vi inte är medvetna om. Då kan det vara bra att få hjälp av en terapeut som lyssnar på Dig och ger Dig verktygen Du behöver för att förändra Dig och Ditt tankemönster i positiv riktning.

 

Snabb hjälp:

Det kan som vi alla vet, ibland inträffa saker i vårt liv eller i våra relationer som påverkar oss så pass att att vi känner oss helt handfallna, och behöver akut rådgivning och stöd. Det kan kännas svårt att boka tid och komma till någon först om en vecka eller mer. Att då kunna få möjlighet att ha ett bollplank för den uppkomna situationen, i form av en utomstående samtalsterapeut/coach kan kännas som en bra lösning.

Jag erbjuder därför akut coaching/rådgivning i 20 minuter via telefon/Facetime eller Skype.

Dipl KBT&ACC/Mindfulnesscoach

KBT betyder Kognitiv Beteende terapeutisk Coaching/fysiska träffar eller via Skype

Detta är en ny Coachingform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna som man gör i psykodynamisk terapi.

Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Men på samma sätt så kan vi påverka dem så att vi mår bra också.

Vid kognitiv Coaching, fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för kognitiv terapeutisk Coaching, är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner). Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.

KBT kognitiv Coaching används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnadsproblem.

ACC Acceptance and commitment Coaching

Målet för ACC Coaching är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Inom ACC Coaching definieras lidande som negativa tankar och känslor inför, under och efter dessa upplevelser. Förnekande definieras som besatthet av dessa upplevelser, vilket ökar lidandet och minskar möjligheten till framtida tillfredsställelse och lycka.

”Acceptans” i denna Coaching syftar på en ovillkorlig acceptans av alla ens upplevelser, särskilt smärtsamma sådana. Den kognitiva delen består av ett antal tekniker för att hantera det psykologiska lidandet, speciellt när det känns outhärdligt, ohanterligt och oändligt. Till skillnad från klassisk KBT Coaching där man som patient ska granska rimligheten i ens egna tankar och därmed avfärda de som är orimliga

Mindfulness

Träningen i medveten närvaro och att leva här och nu handlar inte om att komma någonstans, utan helt enkelt om att bli medveten om var du är här och nu och tillåta dig att vara som du är här och nu. Genom träning i medveten närvaro här och nu, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar. Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet, och inte som nu att vi hela tiden anpassar oss till omständigheterna och lever utifrån våra livsmönster. Träning i medveten närvaro här och nu medför också att vår stress minskar och att vår livskvalitet ökar.

Certifierad handledare i sorgbearbetning

Är du en av dem som tror på myten om att tiden läker alla sår? Då är det förmodligen så att du är en av dem som bär på många obearbetade sorger. Sorger som du kanske inte reflekterat över men som påverkar ditt mående idag.Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Depressioner, stress, , energilöshet, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar och oregelbunden sömn är vanliga symtom på obearbetad sorg. Det är först när du har bearbetat sorgen eller förlusten, som du kan återfå din glädje och din energi.

Sorg är en normal och naturlig reaktion på en förlust av något slag. Därför är det också de känslor du känner i en sorg, normala och naturliga. Problemet är att vi tidigt lärt oss att dessa känslor är onormala och onaturliga. Våra föräldrar och vårt samhälle har lärt oss många sätt, att inte bearbeta sorgen. Visst har du både fått höra, och själv sagt: var inte ledsen, var stark, sörj i ensamhet, tiden läker alla sår.

 

Officiant vid bröllops, namngivnings- och begravningsceremoni

Vill ni ha en egenhändigt utformad bröllopsceremoni, namngivningsceremoni eller begravningsceremoni utan religiösa inslag så hjälper jag er. Ni kommer med era önskemål och tillsammans skapar vi en vacker och minnesvärd ceremoni åt er.