Lycka och glädje

CITAT & ORDSPRÅK

 

 Din tro formar dina tankar
 Dina tankar formar dina ord
Dina ord formar dina handlingar
Dina handlingar formar dina vanor
Dina vanor formar dina värden
Dina värden formar din framtid
Mahatma Gandhi

Det vackraste vi kan uppleva är det svårförklarade.
Att erkänna universums mysterium är vägen för all sann vetenskap.
Albert Einstein

Du måste leva i en attityd av tacksamhet. Det är nyckeln till ett liv av rikedom och lycka.
Sir John Templeton

 Vi skrattar inte för att vi är glada
- vi är glada för att vi skrattar
William James

Minns att lyckan inte beror på vem du är eller vad du har 
den beror helt och hållet på vad du tänker.
Dale Carnegie

Människan offrar hälsan för att tjäna pengar, sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Hon är så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig ska dö och så dör hon utan att någonsin ha levt.
Dalai Lama

Om du talar sanning
behöver du inte minnas något

 Mark Twain

När du förändrar ditt sätt att betrakta saker
förändras de saker du betraktar
Okänd

Det intuitiva sinnet är en helig gåva
och det rationella sinnet en trogen tjänare.
Vi har ett samhälle som lovsjunger tjänaren
och har glömt bort gåvan.
Albert Einstein

Vi kan inte välja ramen för vårt öde,
men vad vi sätter in i den är vårt eget val.
Dag Hammarskjöld

Framgång är inte nyckeln till lycka.
Lycka är nyckeln till framgång.
Albert Schweitzer

Ödet är ingen slump. Det är ett val.
William Jennings Bryan

När du förändrar ditt sätt att betrakta saker
förändras de saker du betraktar.
Max Planck

Fattigdom består i att känna sig fattig.
Ralph Waldo Emerson

Logiken tar dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.
Albert Einstein

Allt är möjligt för den som tror
Jesus

Det är inte vad som händer dig,
utan hur du reagerar på det, som har betydelse.
Epiktelos

En förändring i dina känslor
är en förändring av ditt öde.
Neville Goddard

Man är inte alltid glad när man är snäll
men man är alltid snäll när man är glad.
Oscar Wilde

Vi lever mer och mer storslaget när vi är lyckliga.
och varje sak leder vidare till nästa i en oändlig följd
Robert Louis Stevenson

Vår lycka beror på oss själva.
Aristoteles