Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är mjuk, men ändå mycket kraftfull och den passar alla. Kanske vill du ha yogan som rehabilitering eller kanske du söker ett mjukt sätt att komma i balans. Du utför yogan helt utifrån dina egna förutsättningar.

Fysiska ställningar och övningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Kurserna består av korta och enkla yogapass som alltid avslutas med djupverkande meditationer.

Andningen är i fokus – den är det mest grundläggande inom yogan. Du kan hjälpa din kropp och ditt sinne till avspänning genom att lära dig att andas rätt, och detta ger dig möjlighet att hantera och reducera både stress och smärta.

Yogan leder till en ökad medvetenhet och närvaro, samt hjälper dig till lugn och stabilitet. Den förbättrar din hälsa genom att stärka dig fysiskt, mentalt och emotionellt.

Medicinsk yoga har visat sig ha mycket goda effekter vid olika sjukdomstillstånd, så som kroniska ryggproblem, högt blodtryck, utbrändhet, stress- och smärtdiagnoser, sömnstörningar, hjärtproblem mm och den används idag på många sjukhus och vårdenheter runt om i landet.
Oavsett om du aldrig provat yoga förut, eller om du är en van yogi, så passar yogan dig eftersom du jobbar helt efter dina förutsättningar, och tar hänsyn till din kropp.

Då nya kurser erbjuds läggs detta ut på sidan.